Hopp til hovedinnhold

Fire figurer, mor og barn. Porselensfigurer.  Udatert. 

I 1992 tok Trondhjems Kunstforening imot en gave fra Kristen Borgar Eik-Nes (1922 – 1992), en ledende hormonforsker og professor ved NTH (i dag NTNU), som også var en ivrig kunstsamler. Gaven besto av 92 gjenstander: maleri, grafikk, tekstil, keramikk, og gjenstander i sølv, gull og stein.   

En del av gaven var europeisk kunst, malerier og grafiske verk fra norsk og internasjonal modernisme, og verk av eldre datering. Flere var av kunstnere med stor internasjonal betydning, som Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Albrecht Dürer og Marc Chagall. I samlingen var også verk av norske kunstnere som Edvard Munch, Jacob Weidemann, Håkon Bleken og Hans Ryggen. 

En større andel av gjenstandene i gaven har opprinnelse fra andre kontinenter, særlig Sør-Amerika og Asia, med datering fra flere århundrer tilbake. Ifølge katalogen som ble laget i forbindelse med inntaket, er 20 av objektene fra Sør-Amerika; skulpturer, tekstiler og vaser, blant annet fra Guatemala, Peru og Mexico. Omtrent 20 er fra Asiatiske land blant annet Japan, Thailand og Filipinene, Nepal og India. Flere med høy religiøs og kulturell verdi. 

Mange av dem har vi ingen dokumentert proveniens på, det vil si at vi ikke kjenner reiseveien fra objektets opprinnelige eierskap og frem hit. Vi kjenner kun den siste delen, som gikk fra Kristen B. Eik-Nes til Trondhjems Kunstforening i 1992, og hans knappe gjengivelse av anskaffelsen. 

Eik-Nes reiste mye i sitt arbeid. Som rådgiver for NASA i forbindelse med treningsprogrammet for astronautene som skulle til månen, oppholdt han seg i en periode i Nepal, på høyfjellslaboratorier i Himalaya, og i tiden i USA, foretok han reiser i Sør- og Mellom-Amerika. På disse reisene kom han i besittelse av mange av gjenstandene.  

Da kunstforeningen takket ja til samlingen var dette med et ønske fra giveren om at samlingen ville bli ivaretatt etter hans død. Han var spesielt opptatt av hva som ville skje med hans samling keramiske verk fra Sør-Amerika. Kunstforeningen hadde bevissthet om de etiske utfordringene som fulgte med å ta imot disse gjenstandene og innlemme dem i kunstsamlingen, men valgte likevel å takke ja, fordi man anså at det var bedre at objektene forble samlet i en offentlig samling enn spredd på private hender. 

I katalogen fra 1992, står det: 

«Det vil kreve hjelp fra mange hold å bestemme alle sider ved den store gjenstandsmassen. Denne katalogen er ment å gi en oversikt og er første beskrivelse av kunstgaven. De vanskeligste spørsmålene om ekthet og proveniens må utstå til senere.»  

Det er i dag gått over 30 år siden K.B. Eik-Nes’ samling ble innlemmet i det som i dag er Trondheim kunstmuseums samling. Mange av de vanskelige spørsmålene har vi fortsatt ikke svar på.  

Eik-Nes kunstgave består av 92 verk, som inkluderer grafikk av Picasso og Duchamp, men også sentrale modernistiske kunstnere fra Trøndelag, som Jacob Weidemann og Nils Aas. Samlingen inkluderer også objekter som man tidligere tenkte på som såkalt "primitiv" kunst: en gruppe førkolumbiske objekter og en samling gjenstander fra Asia. Kombinasjonen av modernistiske malerier, grafikk og disse etnografiske gjenstandene reflekterer modernismens interesse for ikke-vestlig kunst- og bruksgjenstander. Kunstnere som Picasso, Matisse og Pollock studerte urbefolkningers kunst som formale forelegg for eget kunstnerskap.

Kontaktperson

Ida Grøttum

Ida Grøttum

Avdelingsleder Samling og utstillinger
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1