<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Trondheim kunstmuseum og Eik-Nes samlingen

Fire figurer, mor og barn. Porselensfigurer.  Udatert. 

Eik-Nes kunstgave består av 92 verk, som inkluderer grafikk av Picasso og Duchamp, men også sentrale modernistiske kunstnere fra Trøndelag som Jacob Weidemann og Nils Aas. Samlingen inkluderer også objekter som man tidligere tenkte på som såkalt ‘primitiv’ kunst: en gruppe førkolumbiske objekter og en samling gjenstander fra Asia. Kombinasjonen av modernistiske malerier, grafikk og disse etnografiske gjenstandene reflekterer modernismens interesse for ikke-vestlig kunst- og bruksgjenstander. Kunstnere som Picasso, Matisse og Pollock studerte urbefolkningers kunst som formale forelegg for eget kunstnerskap. 

Dette prosjektet vil undersøke hvordan objekter fra Europeiske kolonier og ikke-vestlige samfunn tas inn i Europeiske museumssamlinger for å etablere en form for ‘Otherness’. Urbefolkningene i Mellom-Amerika og deler av Sør-Amerika inkluderte avanserte sivilisasjoner som maya, aztek og inka. Det kolonialistiske blikket på urfolkskunst understrekes i begreper som førkolombiansk, en betegnelse som refererer til visuelle kulturer i Mellom- og Sør-Amerika før Kristoffer Columbus (1492). 

Kontaktperson:Ingrid Lunnan Nødseth
E-post: Ingrid.lunnan.nodseth@mist.no