Hopp til hovedinnhold

Festivalutstilling: The Micro Challenge

Et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kunstmuseum i forbindelse med vitenskapsfestivalen The Big Challenge 2019
Ane Graff og kunstnerduoen Aksnes & Moen
16. juni - 21. juli 2019
TKM Gråmølna 2. etasje

Ane Graff, foto: Ivar Kvaal. Beret Aksnes, foto: Vegar Moen. Vegar Moen, foto: Marie Moen.

I utstillingen The Micro Challenge tar to kunstprosjekter utgangspunkt i et felles tema: Hva er noen av de globale helseutfordringene i vår tid? Og hvordan forholder vi mennesker oss til disse?

Ane Graff skaper skulpturer som peker på sammenhengen mellom forurensende stoffer i vårt nærmiljø og ulike autoimmune sykdommer, mens kunstnerduoen Aksnes & Moen vil tematisere antibiotikaresistens i et stedsspesifikt arbeid som også er knyttet til Gråmølnas historie.

Les mer om Ane Graff

Ane Graff er født i Bodø i 1974 og bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet billedkunstner ved Vestlandets Kunstakademi, Bergen (2000-2004). Graff er for tiden stipendiat ved Kunstakademiet i Oslo, tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. I 2018 innledet Graff et samarbeid med Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), der hun har deltatt i laboratoriekurs og forelesninger i mikrobiologi.

Ane Graff kombinerer kunnskap fra kunst, filosofi og vitenskap i en undersøkelse av materialitet.

Hun jobber med skulptur og installasjoner, ofte med maleriske kvaliteter. Graff stiller spørsmål ved den vestlige kulturs tankegods knyttet til hva materialitet er, med vekt på interaksjon, relasjoner og prosess. I hennes arbeider forstås ikke mennesket som en atskilt enhet, men som dypt sammenfiltret med, og påvirket av, den fysiske verden.

Graff jobber tett mot naturvitenskapelige problemstillinger i sine arbeider og hun er særlig opptatt av mikrobiologi og kjemi. Helse er et sentralt tema i arbeidene, som hvordan miljøet kan påvirke hvordan gener kommer til uttrykk, menneskets bakterieflora og systemiske betennelsesreaksjoner i kroppen.

Nylige utstillinger inkluderer blant annet Soon Enough: Art in Action, Tensta Konsthall, Stockholm (2018), Myths of the Marble, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo, og ved Institute of Contemporary Art, Philadelphia (2017), den 11th Gwangju Biennale The Eighth Climate (What Does Art Do?), Gwangju (2016), og Surround Audience -The New Museum Triennial 2015, NY (2015).

Ane Graff er del av den kommende utstillingen Weather Report-Forecasting Future, som vil bli vist på den nordiske paviljongen under Veneziabiennalen 2019. Utstillingen er kuratert av Leevi Haapala og Piia Oksanen fra KIASMA.

Les mer om Aksnes & Moen

Aksnes & Moen består av Beret Aksnes og Vegar Moen, som har samarbeidet om ulike kunstprosjekter i det offentlige rom siden 2008. De er opptatt av å bruke det offentlige rommets muligheter til å stille viktige spørsmål, engasjere og overraske.

Nyere prosjekter inkluderer Fluehjerne (2018), et omfattende verk på fasaden til Det helsevitenskapelige fakultetet, Universitetet i Tromsø, veggarbeid på fasadene til et fire etasjer høyt hus for rusavhengige i Jarleveien (2017), Trondheim, og Måneferd (2017) til Voksen skole i Oslo.

Beret Aksnes er født i Fredrikstad i 1952 og bor og arbeider i Trondheim.  Hun er utdannet ved Kunst- og håndverksskolen i Bergen, avdeling for tekstil (1975-1979). Aksnes har jobbet med ulike teknikker og materialer, med vekt på og tekstil, tegning og digitale trykk. Hun lager store, monumentale og tredimensjonale arbeider, ofte tekstil eller tegning på malerlerret i utstillingssammenheng og andre materialer i forbindelse med utsmykkinger.

Sentralt i Aksnes´ kunstnerskap er interessen for mønster og mønsterdannelse og hvordan dette beskrives, visualiseres og forklares i ulike vitenskapelige sammenhenger. Mønster finnes i alt fra strengt repeterende konstruksjoner til organiske forløp og systemer som omfatter forandring, tilfeldighet og mønsterbrudd. Hva definerer et mønster og hvor går grensene mot et ikke-mønster? Dette har vært viktige spørsmål for Aksnes, som har hatt matematikk som utgangspunkt for arbeidene siden 1976.

Foruten en rekke kunstprosjekter i samarbeid med Vegar Moen er en nyere separatutstilling pi (2015) Trondhjems Kunstforening og nyere gruppeutstillinger inkluderer Myke monumenter (2015) Kode, Bergen, Høstutstillingen (2012), Kunstnernes hus, Oslo og Norsk tekstilkunst i et internasjonalt perspektiv (2010) Trondheim Kunstmuseum

Beret Aksnes’ arbeider finnes i en rekke samlinger og offentlige museer.

Vegar Moen er født på Røros (1967) og bor og arbeider i Malmö. Han er utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Trondheim (1993-1998). Han jobber hovedsakelig med analog fotografering, portretter, landskap og arkitektur.

Moen er opptatt av urbanisering og byutvikling og konsekvensene dette har på naturen.
Han har blant annet fotografert verdens største dam- og vannkraftverk i Yangtze-elven i Kina, Three Gorges Dam, da dette var under konstruksjon og den nye jernbanen mellom Kina og Tibet da den ble bygget. Den seneste fotoserien hans er fra Sveriges såkalte fortapte områder: 61 bydeler som politiet kaller risikosoner, der kriminaliteten er høyere enn i resten av landet. Fotoserien består av 61 portretter av mennesker, som er et reultat av Moens besøk til alle bydelene: han stilte opp et stort portrettkamera fra 1917 og fotograferte mennesker som tok kontakt med ham.

Foruten en rekke kunstprosjekter i samarbeid med Beret Aksnes, har Moen i nyere tid hatt en flere separatutstillinger, blant annet i Kunstmuseet Trøndelag Nord (2019), Rørosmuseet (2019), Bodø kunstforening (2018), Trøndelag senter for Samtidskunst 2016, Vestfold kunstsenter (2016)

og Akershus kunstsenter (2015). Nyere gruppeutstillinger inkluderer Jimei X Arles, Xiamen, Kina (2015) Vårutstillingen(2015), Fotogalleriet, Oslo, 2015 og Paradis (2014), Trøndelag senter for samtidskunst.

Vegar Moens fotografiske arbeider i en rekke samlinger og offentlige museer i Norge og Sverige.

 • 1/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 2/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 3/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 4/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 5/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 6/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 7/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 8/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 9/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 10/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 11/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 12/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 13/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 14/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.
 • 15/15
  Fra åpningen av utstillingen The Micro Challenge. Foto: Nadia Caroline Andersen.

Kunst og kunnskap: Ane Graff og Magnar Bjørås

I forbindelse med utstillingen The Micro Challenge, som er en del av vitenskapsfestivalen The Big Challenge, inviterer NTNU helse og Trondheim kunstmuseum til en samtale om kunst, sykdom og mikrobiologi, mellom kunstner Ane Graff og forsker Magnar Bjørås.

Utgangspunktet for samtalen Graffs skulpturer i utstillingen, som peker på sammenhengen mellom forurensende stoffer i vårt nærmiljø og ulike autoimmune sykdommer.

Magnar Bjørås er opptatt av å forstå arveanleggene ned på molekylær nivå, for å undersøke hva som vedlikeholder og påvirker genene, og hvordan dette blant annet henger sammen med utvikling av sykdom. Bjørås er molekylærbiolog og leder forskningsgrupper ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (NTNU) og Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo.

Ane Graff kombinerer kunnskap fra kunst, filosofi og vitenskap i en undersøkelse av materialitet. Hun jobber med skulptur og installasjoner, ofte med maleriske kvaliteter. Graff jobber tett mot naturvitenskapelige problemstillinger i sine arbeider og hun er særlig opptatt av mikrobiologi og kjemi. Helse er et sentralt tema i arbeidene, som hvordan miljøet kan påvirke hvordan miljøet kan påvirke hvordan gener kommer til uttrykk, menneskets bakterieflora og systemiske betennelsesreaksjoner i kroppen.

TKM Gråmølna
17. juni 2019 kl. 13.00

Kunst og kunnskap: Aksnes & Moen og Trude Helen Flo

I utstillingen The Micro Challenge tematiserer kunstnerduoen Aksnes & Moen antibiotikaresistens i et arbeid som også er knyttet til Gråmølnas historie. I forbindelse med denne utstillingen inviterer vi til et arrangement der du både kan lære mer om antibiotikaresistens av forsker Trude Helene Flo og få et innblikk i kunstnerskapene til Beret Aksnes og Vegar Moen.
Arrangementet innledes med et foredrag av Trude Helen Flo om antibiotikaresistens, før Akses og Moen forteller om arbeidene sine. Arrangementet vil foregå på norsk og er åpent for alle.

Trude Helen Flo er professor i cellebiologi ved NTNU og er nestleder ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR). Hun leder en forskningsgruppe i molekylært infeksjonsforsvar, og underviser i immunolog og cellebiologi.

TKM Gråmølna
18. juni 2019 kl. 13.00
 • 1/2
 • 2/2
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1