<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Festivalutstilling: The Micro Challenge

Et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kunstmuseum i forbindelse med vitenskapsfestivalen The Big Challenge 2019
Ane Graff og kunstnerduoen Aksnes & Moen
16. juni - 21. juli 2019
TKM Gråmølna 2. etasje

Ane Graff, foto: Ivar Kvaal. Beret Aksnes, foto: Vegar Moen. Vegar Moen, foto: Marie Moen.

I utstillingen The Micro Challenge tar to kunstprosjekter utgangspunkt i et felles tema: Hva er noen av de globale helseutfordringene i vår tid? Og hvordan forholder vi mennesker oss til disse?

Ane Graff skaper skulpturer som peker på sammenhengen mellom forurensende stoffer i vårt nærmiljø og ulike autoimmune sykdommer, mens kunstnerduoen Aksnes & Moen vil tematisere antibiotikaresistens i et stedsspesifikt arbeid som også er knyttet til Gråmølnas historie.

Les mer om Ane Graff
Les mer om Aksnes & Moen
  • 1/2
  • 2/2

Se også: