<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

A K Dolven

TKM Gråmølna 
15.06 - 13.10.2019

A K Dolven er en av Norges fremste samtidskunstnere, med en omfattende internasjonal karriere. Med utgangspunkt i egen kropp, egne erfaringer og omgivelsene hun virker i, tar hun opp allmennmenneskelige tema i sin kunstpraksis.

På TKM Gråmølna skal hun vise lydinstallasjoner, video, fotografi og maleri. Gjennom enkle virkemidler skaper hun et komplekst og poetisk landskap av lyd og bilde.

Mer informasjon kommer! 


  • A K Dolven, Please Return, 2014.
    1/1
    A K Dolven, Please Return, 2014.

Se også: