Hopp til hovedinnhold

Nominert til Lorck Schive Kunstpris 2015

The Wanderer, 2015​
16-kanals lydinstallasjon, 42 min 19 sek og en USB-pinne utgitt av Ash International.

Jana Winderen har bakgrunn fra billedkunst, naturvitenskap, matematikk, kjemi, biokjemi og fiskeøkologi. Siden begynnelsen av 90-tallet har hun arbeidet med lyd som materiale. Hun er opptatt av lydens immaterielle, men fysiske karakter, og arbeider med lyd som ikke er lett tilgjengelig for oss. Zooplankton (dyreplankton) og phytoplankton (planteplankton) er organismer som driver i hav, sjø og ferskvann. Pattedyr, fisk og krepsdyr lever av zooplankton, som i sin tur lever av phytoplankton. Phytoplankton trenger to ting for fotosyntesen og dermed deres overlevelse: energi fra solen og næringsstoffer fra vannet. I prosessen med fotosyntesen frigjør phytoplankton oksygen i vannet. Halvparten av verdens oksygen er produsert av fotosyntesen til phytoplankton.

Med Jana Winderens lydinstallasjon The Wanderer blir man fraktet inn i en verden de færreste av oss kjenner; livet under vann. Det vi fra over havoverflaten oppfatter som en stille verden, står frem for oss som et mangfoldig og rikt lydlandskap av undervannsinsekter, krepsdyr, fisk og hval. Men vi hører også noen menneskeskapte lyder; en metallisk lyd skapt for å holde sel borte fra laksemerder og en båt som passerer over oss som med en massiv dur som overdøver variasjonene og poesien i lydene under havoverflaten. Vann bærer lyd nesten fem ganger bedre enn luft, men samtidig har forskjellige lag i havet ulikt saltinnhold og tetthet som påvirker lydens hastighet. Hval benytter seg av dette og sender lyd gjennom ’lydtunneler’ – lag av vann med høyere tetthet eller saltinnhold – for at deres rop skal bære lengst mulig og nå artsfrender som kan befinne seg opptil flere hundre kilometer unna.

Jana Winderen har blant annet gjort hydrofonopptak fra livet under vann i Karibhavet der Golfstrømmen starter, elveutløp i Frankrike, langs norskekysten, utenfor Island og Grønland, og oppunder Nordpolen. Hun tar oss med på en reise nordover i Atlanterhavet. En reise gjennom undervannsmiljøer vi vet veldig lite om, og der arter dør ut før vi har hørt dem. De arktiske områdene er under press, og vi kjenner ikke fullt ut konsekvensene av aktivitetene vi mennesker gjennomfører, eller planlegger å gjennomføre i disse sårbare miljøene.

Med dette verket ønsker Jana Winderen også å gjøre oss oppmerksomme på havenes rikdom og sårbarhet. Verdens marine bestander er nesten halvert siden 1970, og når man samtidig vet at havets minste bestanddel, phytoplankton, produserer halvparten av all oksygen på jorda er dette noe vi virkelig bør ta innover oss.

Jana Winderen gjør opptak med sensitive hydrofoner av lyd under vann, inne i is, av ulike sorter fisk, vanninsekter og krepsdyr, men også av frekvenser som ligger utenfor vår høreevne, av for eksempel flaggermus og tannhvaler sin ekkolokalisering. Hun har reist til ulike deler av verden, og har gjort hydrofonopptak ned til 90 meter under isen på Grønland, i Barentshavet, og varmere strøk rundt ekvator som Belize, Panama og Dominikanske Republikk.

I 2013 stilte hun ut Ultrafield, en installasjon med 16 høytalere på MoMA i New York, kuratert av Barbara London. Sommeren 2014 gjorde hun en installasjon med 80 høytalere, basert på undervannslydopptak, i Park Avenue Tunnel på Manhattan invitert av New York Department of Transportation. I 2011 mottok Winderen den prestisjetunge internasjonale prisen Golden Nica for lydkunst og digital musikk, Ars Electronica festivalen i Linz, Østerrike.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Les om nominasjon, styret, jury og prisens historie.

01.10.2017-28.01.2018 TKM Bispegata Mattias Härenstam, Knut Henrik Henriksen, Lars Laumann og Vibeke Tandberg

21. september 2019 - 19. januar 2020 TKM Bispegata Gunnvor Nervold Antonsen, Eline Mugaas, Børre Sæthre og Torbjørn Rødland.

20. mars - 18. september 2021 TKM Bispegata Matias Faldbakken Steinar Haga Kristensen Kira Wager Tori Wrånes

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1