Hopp til hovedinnhold

Nominert til Lorck Schive Kunstpris 2015

Tiden går, 2015​
HD video 16:9, 47 min

Ane Hjort Guttu arbeider innenfor en rekke ulike medier, men har i de siste årene hovedsakelig konsentrert seg om film- og videoarbeider, som spenner fra undersøkende dokumentarfilm til poetisk fiksjon. I videoinstallasjonen Tiden går møter vi kunststudenten Damla (23) som starter et performativt kunstprosjekt der hun setter seg ned for å tigge på gaten sammen med romanikvinnen Bianca, som hun også underveis blir venn med. Prosjektet utvikler seg raskt til å bli en politisk og eksistensiell krise for studenten, som må håndtere kritikk fra sine klassekamerater, læreren, samt fra Bianca. Tiden går er en fiktiv historie, men fremstår som en dokumentarfilm. Alle skuespillerne er amatører, og filmen er produsert med et lite mannskap og en stor grad av realisme.

Tiden går tar en utfordrende posisjon midt i debatten om forbud mot tigging i Norge. Den sammenstiller temaer som Guttu stadig vender tilbake til i sin praksis: ikke bare det som angår offentlige rom, men også handlingsrommet for kunst og kunstnere i møte med politisk sensitive situasjoner. Filmen tematiserer også hvordan folk kan eller bør posisjonere seg i forhold til fattigdom og ulikhet; og om effektiv politisk handling oppnås best utenfor rammen av kunst. Skjønt Tiden går fremstår som en dokumentarfilm, er den i virkeligheten basert på et manus – iscenesatt og fremført, og utnytter spenningen mellom kunstpraksis og kreativitet på den ene siden, og virkelighet på den andre. (Avsnitt fra South London Gallery.)

Ane Hjort Guttus arbeider tar ofte form av forskjellige typer maktanalyse, enten denne makten utfolder seg i skolen, i det urbane landskapet eller i kunstfeltet. Et gjennomgående tema i Guttus kunstnerskap er kunstens og kunstnerens mulighet til politisk handling. Hun er også aktiv som kurator og skribent.

Guttus siste utstillinger og prosjekter inkluderer blant annet Urbanisme Unitaire, Le Quartier, Centre d’Art Contemporain de Quimper, France 2014; Play Time, Les Ateliers de Rennes, Frankrike, 2014; Det här är alla ställen, Tensta konsthall, Stockholm, Sverige 2014; Where Angels Fear to Thread, Sydney Biennale, Australia, 2014; Festspillutstillingen, Bergen kunsthall, Norge 2015; Krigens skygge, Kunstnernes hus, Oslo 2015.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Les om nominasjon, styret, jury og prisens historie.

01.10.2017-28.01.2018 TKM Bispegata Mattias Härenstam, Knut Henrik Henriksen, Lars Laumann og Vibeke Tandberg

21. september 2019 - 19. januar 2020 TKM Bispegata Gunnvor Nervold Antonsen, Eline Mugaas, Børre Sæthre og Torbjørn Rødland.

20. mars - 18. september 2021 TKM Bispegata Matias Faldbakken Steinar Haga Kristensen Kira Wager Tori Wrånes

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1