Hopp til hovedinnhold

KunstØrn er et pedagogisk formidlingsprosjekt rettet mot barn og unge i Trondheim. Vi har valgt å bruke en havørn som symbol i prosjektets logo. KunstØrn har et skarpt blikk som følger med på det som skjer, samtidig som den representerer mobilitet ved at den "flyr" mellom utstillinger på byens kunstinstitusjoner. KunstØrn vil oppfordre til nysgjerrighet, opplevelser, undring og dialog rundt kunst, og hva kunst kan være. 

KunstØrn vil være en felles formidlingsplattform for kunstinstitusjonene: Trondheim kunstmuseum, Trøndelag senter for samtidskunst og Kunsthall Trondheim, som også er initiativtaker for prosjektet. KunstØrn vil forflytte seg mellom de nevnte institusjonene. Målet er inkludering gjennom å åpne institusjonene. Kunsten berører tema som kan være aktuelle for alle! Vi ønsker å bryte med holdninger som skaper barrierer for å oppleve og oppsøke kunst. KunstØrn skal bidra til at kunsten blir en lett tilgjengelig del av byens kulturtilbud, som barn og unge finner lyst og glede i å oppsøke. Det vil bli utarbeidet forskjellige formidlingsopplegg med aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper, med utgangspunkt i den enkelte institusjons aktuelle utstilling eller enkeltverk. Vi ønsker barnehager, skoler, DKS, Kulturskolen, Remida osv. involvert i KunstØrn, og vi vil fortløpende sende oppdatert informasjon og invitasjoner til disse.

Da havørnen er en truet fugleart, kan det å løfte den fram også brukes som et symbol for ivaretagelse av natur og miljø, med mål for en bærekraftig framtid for våre barn og unge. KunstØrn vil møte temaer knyttet til natur, miljø, og bærekraft gjennom kunst som aktualiserer dette. Vi vil også etterstrebe bruk av miljøvennlig papir, maling, natur og gjenbruksmaterialer når det planlegges kreative aktiviteter med barna så langt det lar seg gjøre.

KunstØrn vil lande hos de forskjellige institusjonene på ukedager, helger og i forbindelse med felles kulturarrangement som f.eks. Kulturnatt i september 2022.

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

KunstØrn er initiert av Kunsthall Trondheim i samarbeid med Trondheim Kunstmuseum og Trøndelag Senter for Samtidskunst. Prosjektet er virkeliggjort med generøs støtte fra Spare Bank 1 Midt Norge.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1