<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Velkommen til en trygg museumsopplevse!

Vi ønsker at ditt musesumsbesøk oppleves så trygt som mulig. Vi følger myndighetenes anbefalinger og ber alle om å ta hensyn til hverandre og å bruke håndsprit med jevne mellomrom. Vi begrenser antall publikum i utstillingssalene og ber om at det vises hensyn i tilfelle ventetid. Vi ber også om at man utsetter besøket om man har symptomer på luftveisinfeksjon. Dersom du har spørsmål kan du alltid kontakte oss på post@trondheimkunstmuseum.no

Vi gleder oss til å se deg tilbake på museet!

Vi anbefaler alle å skaffe seg billetter i forkant av museumsbesøket. 

Planlegg ditt besøk: