Hopp til hovedinnhold

Kirkegården ved havet

Else Christie Kielland (1903 - 1993)
Kirkegården ved havet, 1947
Olje på lerret

  • 1/1
    Foto: Tore Strønstad.

Et monumentalt utsyn viser sammenblandingen mellom natur og menneskeskapt kultur. Nede i høyre kant, nesten utenfor rammen, ser vi to små mennesker som frakter høy med hest og vogn. I helheten er de små og ubetydelige – det lille mennesket mot den storslåtte naturen. Den slyngende bevegelsen i landskapet er karakteristisk for Kiellands bilder, sammen med en halvskyet himmel og det vide overblikket.  

Else Christie Kielland (1903 - 1993) var maler, tekstilkunstner og kunstteoretiker. I tillegg til sin egen kunstnerpraksis forfattet hun en rekke tekster om andre kunstnerskap: blant annet Hannah Ryggen, som hun hadde en personlig brevveksling med gjennom mange år, og Harriet Backer, som hun fra ungdomstiden og frem til Backers død mottok korrektur og veiledning fra. Else Christie Kielland var også elev av Georg Jacobsen i en periode i Paris. Hun utførte flere studier som søkte å vise hvordan formale lover og prinsipper for oppbygging av kunstverk var anvendt i konstruksjonen av stavkirkene og vikingskipene. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1