Hopp til hovedinnhold

Atoll, bay, beach

Ayatgali Tuleubek
Atoll, bay, beach, 2018
Video med lyd (1 min, 15 sek)

  • 1/1
    Foto: TKM

Videoverket Atoll, bay, beach (2018) navigerer ulike landskapstyper gjennom å ramse opp betegnelser på landskapsbeskrivelser i alfabetisk rekkefølge. Bildene er hentet fra såkalt “stock photos” - fotoer tatt av profesjonelle fotografer som distribueres digitalt. Bildene følger hverandre i så raskt tempo som den kvinnelige fortellerstemmen klarer å uttale de ulike ordene. Resultatet er en fortettet billedsekvens som drar betrakteren inn ved hjelp av ordenes rytme. Den absurde alfabetiske opplistingen av ord som beskriver landskap gir en ny inngang til det velkjente naturbildet, og drar det mot det ukjente. Bilder og ord sidestilles uten hierarki og mister sin opprinnelige mening. 

Ayatgali Tuleubek (f. 1985 i Kasakhstan) undersøker i sin kunstneriske praksis forskjellige sider ved samtiden, og tar for seg ulike oppfatninger rundt teknologi, makt, ideologi, landområder og territorier. Tuleubek var med på å starte det kunstnerdrevne galleriet Podium i Oslo. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1