<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Livslang læring

Livslang læring er et satsingsområde i norsk utdanningspolitikk, og Trondheim kunstmuseum kan være en arena for læring i utvidet perspektiv også for voksne. Vi tilbyr opplegg for eldre i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken og Trondheim kommune. Kurs og ulike arrangementer for voksne knyttet opp mot våre utstillinger er også en viktig del av vårt tilbud. Ta gjerne kontakt for omvisninger for voksengrupper.

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling på e-post formidling@trondheimkunstmuseum.no

  • Museumspedagog Eli Nøttestad med publikum
    Museumspedagog Eli Nøttestad med publikum Trondheim kunstmuseum