<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Ungdomsskole

Vi har et utvalg faste tilbud for skoler som kan bestilles hele året, og i tillegg inviterer vi til omvisning i de skiftende utstillingene. Verksted er en viktig del av tilbudet, hvor det å få delta og selv utforske visuelle uttrykk er avgjørende for opplevelse og læring. Omvisning og verksted er gratis for alle utdanningsinstitusjoner innenfor kommunen.

Vi tilbyr:
-Omvisning med og uten verksted
-Vandreutstillinger

 • Kapitalistischer Realismus av Lars Ramberg
  1/1
  Foto: Trondheim kommune / Lars Ramberg

Omvisning og verksted

SAMTIDSKUNST?! HVA KAN DET VÆRE? Hva er egentlig samtidskunst? Og hvordan har den blitt som den er? Felles for samtidskunsten er at den ofte stiller åpne spørsmål og ønsker at vi skal tenke og engasjere oss rundt den. Vi ser på verk som er humoristiske, politiske, feministiske, samfunnskritiske med mer. Hva betyr konseptkunst, hva er en installasjon og hva er forskjellen på moderne kunst og samtidskunst? Kan samtidskunsten få oss til å se verden på en ny måte? I denne dialogbaserte omvisningen tenker vi høyt og reflekterer sammen med elevene om samtidskunst.

TEGNEGLEDE Hva liker du å tegne? Tegneklubben møtes og tegner. De tegner det de er opptatt av og det de har rundt seg. Noen ganger tegner de på tegningene til hverandre.Når de tegner går tegningene fra å være lovende til dårlige, og iblant fra uinteressante til morsomme. Ofte er de morsomme. Vi ser på utstillingen av Tegneklubben. Kjenner vi igjen noe, kan vi se noen temaa? Vi snakker om ulike tegneteknikker og varmer opp med noen tegneoppgaver før vi har vår egen tegneklubb.

SKULPTUR OG BEVEGELSE Hva er en skulptur og hvordan påvirker ulike materialer formen? Vi utforsker de forskjellige skulpturene i samlingen. Hvordan har ulike kusnterene fremstilt mennesker gjennom tidene? Vi snakker om ulike materialer og teknikker. Sammen undersøker vi hvordan balanse og tyngdekraft påvirker uttrykket. I verkstedet lager vi små skulpturer i bevegelse.

 • Vgs5_Gruppe5.JPG
  1/4
  Foto: TKM / Christina Undrum Andersen
 • apning_lorckschivekunstpris_web_cua_26.jpg
  2/4
  Foto: TKM / Christina Undrum Andersen
 • aapningsfest_LSK_web_cua_6.jpg
  3/4
  Foto: TKM / Christina Undrum Andersen
 • TKM_iskyggenavterror_CUA_1.jpg
  4/4
  Foto: TKM / Christina Undrum Andersen

Vandreutstillinger

Lån en utstilling gratis til ungdomsskolen! Utstillingene reiser uten formidler, men vi kommer gjerne ut til din skole og gir en innføring i hvordan utstillingene kan brukes. Med utstillingene følger veiledning, forslag til oppgaver, bøker og materiale.

 • geometri_Gangvik_E_Compus_TLM_3078-79-80_3_utsnitt.jpg

GEOMETRI Hensikten med Geometri er å gi elevene et posistvt forhold til matematikk og geometri gjennom kreativ og konkret tilnærming. Med utstillingen følger fem kunstverk av Kunstnerne Annika Borg, Espen Gangvik og Tomasz Ozdowskis. Sammen med deres kunstverk kan elevene utforske de geometriske formene som omgir oss, og som vi også er avhengige av i hverdagen. 

 • Identitet_-kisstvillingene_Rune_Johansen.jpg

IDENTITET Hvordan viser vi identiteten vår gjennom bilder vi tar av oss selv og av interiør? I bildene til fotograf Rune Johansen finner vi en virkelighet og et bilde av Norge som på mange måter er fjernt fra den samtid vi ferdes i til vanlig. Bildene er i kontrast til de mange «hjemme oss»-bildene på instagram, i blogger, på tv, og i glansede magasiner. Det følger med tre bilder tatt av Rune Johansen i denne vandreutstillingen. De er fine å bruke som utganspunkt for mange ulike prosjekter og oppgaver, og i forbindelse med flere fag, som norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk.

 • Stjernemateriale_eraker_utsnitt.jpg

DRØMMEN OM EUROPA Mediebildet i dag er preget av flukt og migrasjon, vi står ovenfor en verden i bevegelse. Rune Eraker reiser verden rundt og fotograferer mennesker i områder preget av sult, krig og naturkatastrofer. Fotografiene i denne vandreutstillingen er hentet fra to utstillinger, som også er blitt til bøker som følger med vandreutstillingen: Lukten av savn og Drømmen om Europa. Dette er en vandreutstilling med et tverrfaglig perspektiv, som berører spørsmål og tema som er svært aktuelle i dag. 

Praktiske opplysninger

-Trondheim kunstmuseum tilbyr gratis omvisning og verksted for ungdomsskoler.  

-Vi tar imot grupper på inntil 30 elever.

-Etter avtale er det anledning til å ha med matpakke og spise på museet før eller etter besøket.

-Ønsker dere å besøke Trondheim kunstmuseum på egenhånd er dere hjertelig velkommen til det. Det er gratis inngang, men vi setter pris på at museet kontaktes på forhånd for å avtale tidspunkt. 

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling på e-post:  formidling@trondheimkunstmuseum.no