<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

Finissage: Håkon Bleken - Do Not Go Gentle

1. september kl. 12 - 16
TKM Bispegata

På siste visningsdag til utstillingen Håkon Bleken - Do Not Go Gentle inviterer vi til foredrag, Familiesøndag med verksted og Cantare synger utstillingen ut!

Hjertelig velkommen!

Program

  • 12.00 – 15.00 Familiesøndag: Collage og maling med utgangspunkt i Håkon Bleken

  • 13.00 Foredrag: Karen Kjærsgaard om Bleken og symboler

  • 15.00 Cantare

    Cantare ønsker å bidra til utstillingen Do Not Go Gentle med deler av repertoar fra deres juni-prosjekt POESI - POESI! Konserten ble da avsluttet med resitasjon av nettopp Dylan Thomas´ dikt Do Not Go Gentle. Koret samarbeider med ulike kulturaktører; i dette prosjektet deltar seks musikere og resitatøren Jon Kristian Smidt.

TKM Bispegata1. september 2019 kl. 11.00 – 16.00
Bilde_Cantare_til_PR.jpg

Cantares bidrag til utstillingens sluttpunkt er et samspill av ulike kunstarter; - billedkunst,  poesi, kor- og instrumental-musikk. Det fremføres/resiteres stoff av bl.a. Arne Nordheim, Arvo Pärt, John Tavener, Knut Nystedt med tekster av Yeats, Shelley, W. Blake, Karen Blixen, S. Mehren. D. Hammarskiöld. Det hele er spesialt valgt ut for å korrespondere med Blekens tanker og verk.

Cantare er assosiert med Hospitalskirken og har i sin over 20-årige virksomhet vært ansvarlig for ulike konsert- og kulturarrangementer både i denne kirken og på andre arenaer. Dirigent og stifter av koret er Anne Cathrine Due Aagaard. 

Se også: