Om Trondheim kunstmuseum

Trondheim kunstmuseum er et museum for samtidig og eldre kunst, med en historie som regionalt kunstsentrum nordenfjeldsk som strekker seg helt tilbake til 1845.

  • Hovedbygning Bispegata, fasade, 1930
    Trondheim kunstmuseums hovedbygning 1930, fasade Trondheim kunstmuseum

Trondheim kunstmuseum har som formål å skape interesse for og øke kunnskap om billedkunst og andre visuelle uttrykksformer. Dette søkes oppnådd ved ervervelse, bevaring, vitenskaplig forskning og formidling, herunder utstilling av ulike kunstformer. 

Museet skal være et dokumentasjons- og kompetansesenter for regionen. Det vil si så langt det er mulig å søke å fange opp vesentlige nasjonale og internasjonale strømninger. Museet vil bidra med kunstformidling i et nasjonalt nettverk. Trondheim kunstmuseum skal være en allmennyttig institusjon i samfunnets- og samfunnsutviklingens tjeneste, være modig og ha høy kvalitet. 

Utstillingsprogrammet til kunstmuseet streber etter å forene internasjonal relevans med en forankring i lokal kunsthistorie. Museets virksomhet bygger på en rik samling med tyngdepunkter i norsk gullalder, mellom- og etterkrigstid og samtidskunst.Hovedvekten ligger på tiden etter 1960.

Trondheim kunstmuseum har en sterk dialogisk tradisjon i sin pedagogiske virksomhet, og arbeider for å øke kunnskapen om kunst og visuelle uttrykk.

TKM Bispegata nordfra

Museets historikk

Trondheim kunstmuseum har vært museum fra 1997, men historikken strekker seg adskillig lengre bakover i tid. Les mer om museets lange historie her.

Norwegian_artists_Gruppe_5.jpg

Utstillinger

Planlegg ditt neste besøk eller mimre om gamle utstillinger via denne lenken. 

  • Adolph Tidemand Norsk juleskik (1846)
    1/1
    Adolph Tiedeman, Norsk juleskik, 1846. Foto: TKM Trondheim kunstmuseum

Samlingene

Trondheim kunstmuseum gjorde sitt første innkjøp i 1864; Tiedemans Norsk juleskik. Her kan du lese mer om samlingene til Trondheim kunstmuseum!

Praktisk informasjon