Kontaktinformasjon

Telefon og e-post


Telefon: (+47) 73 53 81 80

kunst@trondheim.kunstmuseum.no

Post- og fakturaadresse

faktura@mist.museum.no

Museene i Sør-Trøndelag AS

Felles postmottak

Postboks 6289 Torgard

7489 Trondheim


Merk faktura med "Avd 40" og evt kontaktperson og prosjektnummer