Kontaktinformasjon

Telefon og e-post


Telefon: (+47) 73 53 81 80

kunst@trondheim.kunstmuseum.no

Post- og fakturaadresse


faktura@mist.museum.no

Museene i Sør-Trøndelag AS
​Felles postmottak
Pb 6289 Sluppen
7489 Trondheim 

Merk faktura med "Avd 40" og evt kontaktperson og prosjektnummer