Ansatte

Kontortid: kl. 09 - 15.

Generelle henvendelser kan rettes til:

Bestillinger for skoleklasser, barnehager og andre formidlingstilbud rettes til:

Ledergruppe

Kuratorer/utstillingsansvarlige

Stefano Collicelli Cagol

Stefano Collicelli Cagol

Curator at large

Informasjons- og servicemedarbeidere

Jon-Arild Johansen

Jon-Arild Johansen

Informasjonsmedarbeider. Program- , presse - og webansvarlig (i permisjon)

Märit Aronsson

Märit Aronsson

Informasjonsmedarbeider. Publikasjonsansvarlig

Øyvind Rongevær Kvarme

Informasjonsmedarbeider

Cathrine Ruud

Cathrine Ruud

Salg- og serviceleder

Maya Rønningen

Maya Rønningen

Registrar og transportansvarlig (i permisjon)

Anita Wold Lande

Anita Wold Lande

Resepsjonist

Ivonne Geisler

Malerikonservator

Museumspedagoger

Eli Nøttestad

Eli Nøttestad

Museumspedagog

Christina Undrum Andersen

Museumspedagog

Drift

Arnfinn Killingtveit

Arnfinn Killingtveit

Driftstekniker

Tore Strønstad

Tore Strønstad

Driftstekniker (i permisjon)